Wzory pism oraz wniosków

Aby ułatwić Państwu poprawne sporządzenie kierowanego do Kancelarii wniosku egzekucyjnego, przygotowaliśmy dla Państwa do pobrania gotowe wzory pism i wniosków.

 

 

Podczas sporządzania wniosku o egzekucje, Komornik prosi by w miarę Państwa możliwości podana została możliwie największa ilość danych, a w szczególności: numer Pesel, Nip, nr dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej numer NIP, numer Regon oraz numer KRS w przypadku osoby prawnej. 

 

Duża ilość dokładnych danych we wniosku nie tylko upraszcza pracę Komornika, ale też znacząco przyczynia się do skrócenia czasu przetwarzania wniosku i egzekucji środków od dłużnika.