Licytacje komornicze

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 18-01-2024r   o godz. 13:30 

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, w   budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika: Edyta Blauciak-Radoszewska, Tomasz Radoszewski położonej: 59-500 Złotoryja, ul. Mickiewicza 6/4, 

dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystycyh 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00018396/8]

 

Lokal mieszkalny o pow. 65,50m2 na 1 piętrze, ma układ przechodni, składa się z przedpokoju, WC, dwóch sypialni, salonu z aneksem kuchennym i łazienki.  Pokoje mają okna na frontową  stronę budynku. Mieszkanie wykończone jest w dobrym standardzie.  Brak pomieszczenia przynależnmego, piwnice stanowią części wspólne.  Lokal nie jest zamieszkały.

 

Suma oszacowania wynosi 272.762,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    204.571,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.277,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej dnia 17-01-2024r   w kancelarii komornika do godz.   15:30  albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank SA O. w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 16-01-2024r. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 11-01-2024r.  od godz. 11:00  do godz. 11:30 oraz przeglądać w   kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 19-01-2024r   o godz. 13:00 

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w   budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika: Monika  Gawron położonej: 59-225 Chojnów, Legnicka 19/5, 

dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00036524/7]

 

Lokal mieszkalny nr 5 położony na 3 piętrze o pow. 63,90m2  wraz z pomieszczeniem przynależnym  piwnicą nr 7 o pow. 6,20m2. Składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni i łazienki z wc. Lokal jest zamieszkały, wykończony w słabym standardzie, wymaga remontu. Mieszkanie jest rozkładowe, jasne. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr LE1Z/00036524/7.

 

Suma oszacowania wynosi 184.607,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    138.455,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18461,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej dnia 18-01-2024 w kancelarii komornika do godz. 15:30    albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank  SA O. w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 17-01-2024

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz przeglądać w   kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 25-01-2024r   o godz. 13:30  

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w   budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika: Monika Jaszczyńska położonej: 59-550 Wojcieszów, Miedziana 4/4, 

dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00037547/1]

 

Lokal mieszkalny o pow. 80,01m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju oraz pomieszczeń gospodarczych z osobnym wejściem z klatki schodowej w tym kotłownia z piecem centralnego ogrzewania.  Dodatkowo jest wyjście z jednego z pokoju (salon) na taras. Kuchnia jest otwarta na salon. Lokal jest zamieszkały, jest  wykończony w dobrym, współczesnym standardzie, nie wymaga większych remontów.   

 

Suma oszacowania wynosi 153.383,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    102.256,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15.339,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej dnia 24-01-2024r. w kancelarii komornika do godz. 15:30     albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank SA O. w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 23-01-2024r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  oraz przeglądać w   kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

  Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 30-01-2024r   o godz. 14:00  

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w   budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika:  Maciej Zieliński położonej: 59-516 Zagrodno, Grodziec 19, 

dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00004141/5]

Działka nr 268 o pow. 2289m2 położona pod adresem Grodziec 19, zabudowana budynkiem  mieszkalnym oraz dwoma budynkami  gospodarczymi. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka położona przy głównej drodze biegnącej przez miejscowość. Budynek mieszkalny o pow. 233m2 przedwojenny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wolnostojący, położony jest przy południowej granicy działki. Budynek  w słabym stanie technicznym, murowany, dach dwuspadowy. Układ pomieszczeń przechodni. Budynek składa się z kuchni, 6 pokoi, WC, łazienki z WC, przedpokoju, 2 pomieszczeń gospodarczych, klatki schodowej, piwnicy. Budynki niemieszkalne  (gospodarcze) parterowe, o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Jeden z nich przylega bezpośrednio do tylnej ściany budynku. Drugi zlokalizowany jest przy zachodniej granicy.  Oba budynki są w słabym stanie technicznym. Powierzchnia łączna zabudowy  budynków wynosi 65m2. 

 

Suma oszacowania wynosi 149.864,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   112.398,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.987,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóżniej dnia  29-01-2024r  w kancelarii komornika do godz. 15:30    albo na rachunek bankowy komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 28-01-2024r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz przeglądać w   kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

  Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 31-01-2024r   o godz. 14:30   

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Złotoryi Adam Misiorny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-01-2024r. o godz.14:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103,   odbędzie się druga licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika: Marcin Żuberek położonej: 59-500 Złotoryja, Dworcowa 1/4, Wilków, 

dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00028161/5]

 

Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 42,06m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą o pow. 2,20m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc. Układ mieszkania jest przejściowy. Pokój i kuchnia obecnie stanowią jedno pomieszczenie, brak jest ścian działowych, z kuchni przechodzi się do drugiego pokoju. Łazienka dostępna jest z korytarza. Okna są wymienione na PCV w pokojach, w łazience okno stare, niewymienione drewniane. Ogrzewanie lokalu z pieca co w piwnicy (piec do wymiany) W lokalu są instalacje: elektryczna (częściowo sprawna), wodna, kanalizacyjna, gazowa (do ogrzewania wody). Mieszkanie do kapitalnego remontu.  

Suma oszacowania wynosi 34.392,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   22.928,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.440,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóżniej dnia 30-01-2024   w kancelarii komornika do godz.   15:30  albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank SA O. w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 29-01-2024

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przed licytacją wolno oglądać nieruchomość  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oraz przeglądać w   kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.