Licytacje komornicze

 

 Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 25-05-2022r.   o godz. 14:20

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika:Jan Juryk

położonej: 59-225 Chojnów, Legnicka 60/11, dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00019305/1]

Lokal mieszkalny położony na drugim piętrze o pow. 58,79m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. W skład lokalu wchodzi weranda zabudowana. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 5,25m2.

Suma oszacowania wynosi 103.235,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    77.426,25zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.323,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóżniej dnia 24-05-2022   w kancelarii komornika do godz. 15:30   albo na rachunek bankowy komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 23-05-2022

 

 

 Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

w dniu 01-06-2022r.   o godz. 14:00

w   budynku Sądu Rejonowego w Złotoryi mającego siedzibę przy ul. Kolejowa 3 w sali nr 103,   odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  należącej do dłużnika:Barbara Kurjata

położonej: 59-540 Świerzawa, ul. Kolejowa, Nowy Kościół,  dla której  Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: LE1Z/00032553/1]

Działka nr 657 o pow. 8200m2 położona w Nowym Kościele przy ul. Kolejowej 8. Zabudowana budynkami magazynowymi (wykorzystanymi do tej pory na skup złomu)  o łącznej pow. użytkowej  1598m2.  (1832m2 pow. zabudowy) Układ budynków umożliwia swobodną komunikację na działce, nawet samochodów ciężarowych.  Na działce znajdują się następujące obiekty: Budynek B1 o pow. użytkowej 708m2, Budynek B2 o pow. użytkowej 673m2, Budynek B3 o pow. użytkowej 196m2,  Portiernia o pow. 21m2, waga samochodowa, place składowe, ogrodzenie betonowe i blaszane. latryna, szambo, studnia, murek oporowy. Do nieruchomości nie jest podłączony wodociąg  gminny, ani kanalizacja ogólnospławna. Wykonane jest przyłącze energii elektrycznej, w budynku B2 jest kotłownia wyposażona w  piec na paliwo stałe. Nieruchomość jest obciążona umową Dzierżawy (dział III księgi) nie jest jednak aktualnie użytkowana. 

 

Suma oszacowania wynosi 252.478,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    189.358,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25.248,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóżniej dnia  31-05-2022r.  w kancelarii komornika do godz.  15:30   albo na rachunek bankowy komornika: Santander Bank SA w Złotoryi 18 10902095 0000 0001 1299 6175 najpóźniej do dnia 30-05-2022r.